Стълба към Небето

Масло / платно, 40x90 см.
Продава се.

Стълба към Небето