Св. Петър

Масло / фазер, 59x49 см.
Продава се.

Св. Петър