Стара София - Националната Банка

Стара София - Националната Банка - 2002