Съдба

Масло / платно, 70x100 см.
Продава се.

Съдба